Posts tagged with ‘Gur jaisaa naahee ko dhaev’

1 Item

Gur jaisaa naahee ko dhaev – Sunday Divaan – 04 May 2014

by gngtech

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh This is a recording of another Shabad from Sunday Divaan of 4th May 2014 by Bhai Raghbir Singh Shabad: gur jaisaa naahee ko dhaev BYrau mhlw 5 ] bhairo mehalaa 5 || Bhairao, Fifth Mehla:   siqguru myrw bymuhqwju ] sathigur maeraa baemuhathaaj || My True Guru […]